Wanneer de Adelaar en de Condor weer samen vliegen in dezelfde lucht zal de Aarde ontwaken,
de wereld in balans komen en vrede heersen

zo luidt een profetie bij de Inca’s en andere Zuid-Amerikaanse volken

adelaar & condor sieraad Diane Timmer

zilveren sieraad in opdracht gemaakt

In het verre verleden is de gemeenschap van de mensen verdeeld geraakt en zijn 2 wegen ingeslagen.
De ene weg is het pad van de Adelaarde weg van het hoofd, de rationele geest en het meesterschap over de materie.
De andere weg is het pad van de Condor – de weg van het hart, de intuïtieve geest en het mythisch bewustzijn.

In de tijd van Columbus en de ontdekking van Amerika, rond 1490,  kruisten de twee paden elkaar en vervolgens zou de adelaar de condor tot aan het punt van uitroeiing brengen.
Nu, 500 jaar later begint een nieuw tijdperk, waarin de adelaar en de condor zich kunnen verenigen om gezamenlijk te vliegen langs een gemeenschappelijk pad.
De tijd is aangebroken voor de mensen om te ontwaken en samen verder te gaan.

waar de Adelaar en Condor
Hoofd en Hart samenkomen
wordt nieuwe harmonie geboren
op een uitgeputte Aarde

er groeien weer bloemen
dieren vinden hun weg
en mensen verbinden zich
in liefdevolle overgave