Opdracht bij huwelijksjubileum

” Liefde en verbondenheid”, brons, doorsnede 40 cm, h. 33 cm Het paar staat voor liefde en verbinding. Samen geven en ontvangen ze liefde. Zij maakt het gebaar dat ontvangen verbeeldt, hij het gevende gebaar. De vier beelden in een cirkel geplaatst, vormen een kring die verbinding uitstraalt, doordat de …