Opdracht bij huwelijksjubileum

” Liefde en verbondenheid”, brons, doorsnede 40 cm, h. 33 cm

Het paar staat voor liefde en verbinding. Samen geven en ontvangen ze liefde. Zij maakt het gebaar dat ontvangen verbeeldt, hij het gevende gebaar.
De vier beelden in een cirkel geplaatst, vormen een kring die verbinding uitstraalt, doordat de handen in elkaar vallen.
Het hart, dat in de ruimte aan hun voeten ontstaat, is het symbool van de liefde die deze mensen met elkaar verbindt.
Deze beeldengroep is een geschenk aan ieder van de 3 kinderen en de ouders ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijksfeest. De beelden staan niet blijvend bij elkaar, maar ieder weet dat hun beeld een deel van het geheel vormt.

man-en-vrouw-als- huwelijkscadeau-001man-en-vrouw-als- huwelijkscadeau-002