Kunstwerk voor het Centraal Station Rotterdam – ontwerp

De bol van mijn ontwerp verbeeldt een wereld van mensen die samen de stad Rotterdam vormen.

kunstwerk Rotterdam CSMensen die zijn verbonden doordat ze in Rotterdam leven & werken en met elkaar bouwen aan de toekomst. Aan de binnenkant van de bol staan de namen van de 55 wijken van de stad.
De motieven waaruit de bol is opgebouwd samenleven & samenwerkensymboliseren verbinding,
mensen in een kring, verbonden door het hart.

 

kunstwerk Rotterdam CS
De bol ligt voor het station in een rivier in de bestrating die de Maas verbeeldt en waarlangs dagelijks vele mensen de stad in stromen.
Het beeld is van roestvrijstaal, materiaal dat past bij Rotterdam.

Mensen die Rotterdam bezoeken zien in dit kunstwerk verbeeld dat Rotterdam een wereld is van verschillende groeperingen die met elkaar een eenheid vormen, een wereldstad aan de Maas, Rotterdam !

kunstwerk Rotterdam CS

Het is goed om je af te vragen wat je als stad wilt uitdragen met een kunstwerk voor het centraal station.

Een stad met een opgeblazen ego dat zich spiegelt aan de wereld?

Of wil je inspireren met een levende stad van mensen innovatief en toekomstgericht? Een stad die haar wereldfaam dankt aan opzienbarende architectuur en cultuur, aan haar internationale haven, aan een uitgesproken burgemeester, aan voetbal, aan de rivier & levensader, de Maas.

Het beeld van Zadkine is een schitterend monument dat op onnavolgbare wijze de verwoeste, na-oorlogse stad verbeeldt en hoort bij Rotterdam.
wereld van liefde & verbondenheid
De stad is echter herbouwd en de tijd is rijp voor een beeld van een levende stad waar het hart klopt in alle wijken en in de energie die de mensen verbindt !

SAMEN ZIJN WE HET HART VAN ROTTERDAM

 

 

 

 

 

door verlichting in de basis van de bol aan te brengen verspreidt zich een netwerk van mensen in de ruimtelichtprojectie