“een wereld van liefde & verbinding”

World Harmony Diane Timmer

Leven op aarde in harmonie met elkaar, met de natuur en het universum is symbolisch verbeeld in deze bronzen wereldbol.
Een illusie volgens velen gezien de huidige conflicten. Ik focus liever op de golf van solidariteit en de groeiende groep die werkt aan een vredige en duurzame wereld.

liefde&verbondenheid Diane Timmer

Eerst ontwikkelde ik het symbool
dat vijf mensen in een kring verbeeldt met hartjes tussen hen in. Het verwijst naar verbondenheid tussen mensen, gezin, vriendschap, familiebanden, samenwerken of netwerken. Op ruimer niveau verwijst het naar groeperingen, stammen, volkeren of landen.

De bloemvorm herinnert ons eraan dat we onderdeel zijn van de natuur.
De stervorm symboliseert dat we gemaakt zijn van sterrenstof en onderdeel van het universum.
Vijf is ook het getal van de 5 elementen en het motief is een pentagram, een oeroud symbool.

Vervolgens heb ik een aantal van deze motieven samengevoegd tot een bol om zodoende een wereld te scheppen die opgebouwd is uit mensen die in harmonie leven en samenwerken.

Een illusie of werkelijkheid? Aan ons om het te verwezenlijken!


” Imagine all the people living life in peace
Imagine all the people sharing all the world
I hope someday you’ll join us
and the world will live as one “

John Lennon

World Harmony Diane Timmer

WORLD HARMONY  

“a world of love & connectedness”

Life on earth in harmony with one another, with nature and the universe is symbolically imaged in this bronze globe.

Many think harmony is illusory due to current conflict. I prefer to focus on the general feeling of connectedness and the increasing number of people trying to achieve a peaceful and sustainable world.

Initially I developed the symbol that represents five people in a circle with little hearts in between. It refers to the love and connection between individuals.
It may concern the nuclear or extended family, friendship,  teamwork or networks.
On a larger scale it refers to groups, tribes, peoples or countries.
The flowerlike image reminds us that we are part of nature.
The similarity to a star reminds us that we are made of stardust
and thus part of the universe.
Besides, five is the number of the five elements
Finally, the design is a pentagram, an ancient symbol.

Out of 32 of these designs I assembled a globe based on the holy geometry of pentagons and hexagons. Thus I create a world of people living and working  harmoniously  together.
Illusion or reality? It is up to us to make it come true!