World harmony

“een wereld van liefde & verbinding”

bronzen wereldbol van liefde & verbondenheid

 

Leven op aarde in harmonie met elkaar, met de natuur en de kosmos is symbolisch verbeeld in deze bronzen wereldbol.
Een illusie volgens velen gezien de huidige conflicten. Ik focus liever op de golf van solidariteit en de groeiende groep die werkt aan een vredige en duurzame wereld.

symbool "liefde & verbondenheid"Eerst ontwikkelde ik het symbool
dat vijf mensen in een kring verbeeldt met hartjes tussen hen in. Het verwijst naar verbondenheid tussen mensen, gezin, vriendschap, familiebanden, samenwerken of netwerken. Op ruimer niveau verwijst het naar groeperingen, stammen, volkeren of landen.

De bloemvorm herinnert ons eraan dat we onderdeel zijn van de natuur.
De stervorm symboliseert dat we gemaakt zijn van sterrenstof en onderdeel van het universum.
Vijf is ook het getal van de 5 elementen en het motief is een pentagram, een oeroud symbool.

wereld van liefde & verbondenheidVervolgens heb ik een aantal van deze motieven samengevoegd tot een bol om zodoende een wereld te scheppen die opgebouwd is uit mensen die in harmonie leven en samenwerken.
Een illusie of werkelijkheid? Aan ons om het te verwezenlijken!


” Imagine all the people living life in peace
Imagine all the people sharing all the world
I hope someday you’ll join us
and the world will live as one “

John Lennon