World Harmony – ontwerpen

In de stedelijke omgeving staat het beeld “World Harmony” symbool voor een wereld van mensen die in harmonie samenleven & -werken en de verschillende groeperingen die met elkaar een stad vormen. Om zichtbaar te maken hoe deze sculptuur er in de openbare ruimte uit kan zien, heb ik een paar ‘artist impressions’ gemaakt. …